جست و جوی پیشرفته

برای Sale

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • بین £300.000 - £500.000 محدوده قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

آپارتمان دوخوابه در شهر گیرنه

 • بین £100.000 - £200.000 محدوده قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان یک خوابه در شهر گیرنه

 • بین £50.000 - £100.000 محدوده قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان سه خوابه در برج مسکونی

 • بین £100.000 - £200.000 محدوده قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان دو خوابه در برج مسکونی

 • بین £100.000 - £200.000 محدوده قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان یک خوابه در برج مسکونی

 • بین £50.000 - £100.000 محدوده قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

استدیو در برج مسکونی

 • بین £50.000 - £100.000 محدوده قیمت
 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • بین £200.000 - £300.000 محدوده قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس