جست و جوی پیشرفته

برای Sale

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • £300.000 شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

آپارتمان دوخوابه در شهر گیرنه

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان یک خوابه در شهر گیرنه

 • 50k-100k شروع قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان سه خوابه در برج مسکونی

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان دو خوابه در برج مسکونی

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان یک خوابه در برج مسکونی

 • 50k-100k شروع قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

استدیو در برج مسکونی

 • 50k-100k شروع قیمت
 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • 200k-300k شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس