جست و جوی پیشرفته

For Sale
£469,000

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
For Sale
£126,950

آپارتمان دوخوابه در شهر گیرنه

 • 02 اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£89,950

آپارتمان یک خوابه در شهر گیرنه

 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£181,000

آپارتمان سه خوابه در برج مسکونی

 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£123,500

آپارتمان دو خوابه در برج مسکونی

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£94,000

آپارتمان یک خوابه در برج مسکونی

 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£79,500

استدیو در برج مسکونی

 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£265,000

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس