جست و جوی پیشرفته

For Sale
£340,000

ویلای سه خوابه در منطقه لانگ بیچ

 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس
For Sale
£289,950

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£469,000

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
For Sale
£265,000

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس
For Sale
£695,000

ویلای زیبا در منطقه بلاپائیس شهر گیرنه

 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
For Sale
£178,500

آپارتمانی لوکس در منطقه لانگ بیچ

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£359,000

ویلای پنج خوابه زیبا

 • 05 اتاق خواب
 • 05 سرویس
For Sale
£323,000

ویلای زیبا در شهرکی نزدیک دریا

 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس