جست و جوی پیشرفته

برای Sale

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • بین £200.000 - £300.000 محدوده قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • بین £300.000 - £500.000 محدوده قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • بین £200.000 - £300.000 محدوده قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس
برای Sale

ویلای زیبا در منطقه بلاپائیس شهر گیرنه

 • بین £500.000 - £1.000.000 محدوده قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

آپارتمانی لوکس در منطقه لانگ بیچ

 • بین £100.000 - £200.000 محدوده قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای پنج خوابه زیبا

 • بین £300.000 - £500.000 محدوده قیمت
 • 05 اتاق خواب
 • 05 سرویس
برای Sale

ویلای زیبا در شهرکی نزدیک دریا

 • بین £300.000 - £500.000 محدوده قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در گیرنه

 • بین £300.000 - £500.000 محدوده قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس