جست و جوی پیشرفته

برای Sale

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • £300.000 شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در شهر گیرنه

 • 200k-300k شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 03 سرویس
برای Sale

ویلای زیبا در منطقه بلاپائیس شهر گیرنه

 • 500k-1m شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

آپارتمانی لوکس در منطقه لانگ بیچ

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای پنج خوابه زیبا

 • 300k-500k شروع قیمت
 • 05 اتاق خواب
 • 05 سرویس
برای Sale

ویلای زیبا در شهرکی نزدیک دریا

 • 300k-500k شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

ویلای اختصاصی در گیرنه

 • 300k-500k شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس