جست و جوی پیشرفته

برای Sale

واحد مستقل دوخوابه در اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان مستقل سه خوابه در اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

واحدهای زیبا در منطقه اسن تپه

 • £50.000 شروع قیمت
 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان های ساحلی در منطقه اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

واحد استدیو در مجتمع رفاهی و تفریحی

 • 50k-100k شروع قیمت
 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان در مجتمع رفاهی

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلا در کنار ساحل دریای مدیترانه

 • 500k-1m شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس