جست و جوی پیشرفته

For Sale
£159,950

واحد یک خوابه در اسن تپه

 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£299,995

واحد مستقل دوخوابه در اسن تپه

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£249,995

آپارتمان مستقل سه خوابه در اسن تپه

 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£77,000

واحدهای زیبا در منطقه اسن تپه

 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£279,950

آپارتمان های ساحلی در منطقه اسن تپه

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£289,950

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
For Sale
£70,000مجموع

واحد استدیو در مجتمع رفاهی و تفریحی

 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
For Sale
£129,900مجموع

آپارتمان در مجتمع رفاهی

 • 01 اتاق خواب
 • 02 سرویس