جست و جوی پیشرفته

برای Sale

واحد مستقل دوخوابه در اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

آپارتمان مستقل سه خوابه در اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 03 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

واحدهای زیبا در منطقه اسن تپه

 • £50.000 شروع قیمت
 • بدون خواب اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان های ساحلی در منطقه اسن تپه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای نیمه مستقل دوخوابه

 • £200.000 شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 02 سرویس
برای Sale

ویلای بسیار لوکس در شهر گیرنه

 • £300.000 شروع قیمت
 • 04 اتاق خواب
 • 04 سرویس
برای Sale

آپارتمان دوخوابه در شهر گیرنه

 • 100k-200k شروع قیمت
 • 02 اتاق خواب
 • 01 سرویس
برای Sale

آپارتمان یک خوابه در شهر گیرنه

 • 50k-100k شروع قیمت
 • 01 اتاق خواب
 • 01 سرویس